فروشنده مس ،برنج ،آلومینیوم
فروشگاه فلزات رنگین                                   فروشنده مس ، برنج ، آلومینیوم ، سرب ، روی ، قلع                                   خریدار ضایعات کلیه فلزات غیر آهنی                              تلفن 33902681 -33940309 -فکس 33975231

تماس با مدیریت

موضوع :

ایمیل شما (به طور کامل) :


پیغام شما:

[Site Created By: Sefrdaraje]    [Copyright metals 2005]