محصولات مسی قابل ارائه
فروشگاه فلزات رنگین                                   فروشنده مس ، برنج ، آلومینیوم ، سرب ، روی ، قلع                                   خریدار ضایعات کلیه فلزات غیر آهنی                              تلفن 33902681 -33940309 -فکس 33975231

محصولات مسی قابل ارئه شامل :

الف)

  1. مفتول مسی از 0.1 میلیمتر الی 30 میلیمتر به صورت کلاف .
  2. میلگرد مسی از قطر 6 میلیمتر الی 100 میلی متر به صورت شاخه .
  3. بیلت مسی از قطر 100 الی 350 میلیمتر .
  4. 6 گوش مسی از سایز 4 میلیمتر الی 100 میلیمتر .

ب)

      1.  شینه مسی از سایز 10*50 الی 160*30 به صورت شاخه شامل رنجهای استاندارد یا غیر متعارف جهت انتقال برق یا قطعه سازی .

      2.  تسمه مسی از سایز 3*2 میلیمتر الی 100*8 میلیمتر به صورت کویل .

      3.  چهار گوش مسی از سایز 4*4 الی 70*70 به صورت شاخه .

پ)

ورقهای مسی شامل :

  1. ورقهای مسی تولید شرکت شهید باهنر کرمان یا شرکتهای خارجی از ضخامت 0.03 میلیمتر الی 30 میلیمتر .
  2. ورقهای مسی تولید شرکت یزد آلیاژ از ضخامت 0.3 الی 2 میلیمتر با عرض 1000 میلیمتر و ضخامت و ضخامت های بالای 2 الی 8 میلیمتر با عرض کمتر .
  3. پیلت های مسی مربع شکل جهت مصارف ارتینگ در ابعاد 150*150 الی 1000*1000 میلیمتر.
  4. آندهای مسی فسفردار و بدون فسفر جهت مصارف آبکاری .

ت)

لوله های مسی شامل :

1.      لوله های مسی تولید شرکت شهید باهنر یا شرکتهای خارجی  از قطر 6 الی 75 میلیمتر .

2.      لوله های مسی غیر متعارف از نظر قطر و ضخامت جداره ( بدون محدودیت قطر خارجی یا داخلی ) .

3.      لوله های مسی با ضخامت جداره 5 الی 12 میلیمتر .

ث)

محصولات تولیدی شرکت ملی صنایع مس ایران شامل مفتول 8 میلیمتری ، کاتد ، اسلب و بیلت در سایزهای مختلف .

ج)

قطعات مس فشرده در ابعاد مختلف جهت اسپارک .

چ)

میل گرد های مسی با آلیاژهای برلیوم و کروم زیرکونیم جهت نقطه جوش و دیسکهای قرقره جوش .

ح)

سیم هوایی از سطح مقطع 10 الی 240 میلیمت مربع و کابلشوهای مربوطه .

خ)

میلگرد برق گیر تمام مس یا روکش مس با مغز فولاد .

د)

ضایعات مس جهت ذوب و آلیاژ سازی به صورت فله یا شمش .

 

[Site Created By: Sefrdaraje]    [Copyright metals 2005]